Pravno obvestilo
Menu
Vaša košarica


Pravno obvestilo prejemnikom elektronske pošte

Podjetje G M&M trgovina d.o.o., Cesta dr. Jožeta Pučnika 10, 1290 Grosuplje, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka: 8463719000, osnovni kapital: 524.186,00 EUR, ID za DDV SI16911954, je lastnik tega elektronskega sporočila skupaj z morebitnimi priponkami (v nadaljevanju: dokument).

Dokument je poslovna skrivnost zaupne narave in je namenjen samo navedenemu naslovniku/naslovnikom. Če ste pomotoma prejeli ta dokument, vas prosimo, da o tem takoj obvestite pošiljatelja in mu dokument vrnete ter ga uničite. Prepovedana je vsaka nepooblaščena uporaba, razkritje, objava, kopiranje ali razširjanje tega dokumenta, njegovega dela ali vsebine.


Niti G M&M trgovina d.o.o., ali podružnica niti nobena od njenih odvisnih ali obvladujočih družb ni odgovorna za spremenjen, preurejen ali ponarejen dokument. Elektronsko sporočilo z vsemi priponkami je pregledano s protivirusnim programom.


Dodatne informacije lahko pridobite na naslovu G M&M trgovina d.o.o., Cesta dr. Jožeta Pučnika 10, 1290 Grosuplje, Slovenija oz po elektronski pošti: trgovina@g-mm.si.