Zaključeno!

Žrebanje 22.10.2021 preko uradne FB strani.


G-M&M trgovina, d.o.o. 

Cesta dr. Jožeta Pučnika 10 
1290 Grosuplje 
Slovenija


Pravila Facebook nagradne igre - PROLINE / LAHTI PRO
Opredelitev pojmov


Organizator nagradne igre na Facebook strani Dewalt Slovenija je G-M&M trgovina, d.o.o., Cesta dr. Jožeta Pučnika 10, 1290 Grosuplje. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisani nagradni akciji. Dobitnika nagradne igre določi naključni žreb.


Pravica sodelovanja v nagradni igri


Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.


Pravila sodelovanja v nagradni igri


Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre. Izžrebanec je upravičen do nagrade, v kolikor všečka spletno stran Dewalt Slovenija ter označi vsaj eno osebo.


Elektronsko nagradno žrebanje


V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre, ki všečkajo spletno stran Dewalt Slovenija in komentirajo pod objavo. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen preko Facebook messengerja. Nagradna igra PROLINE / LAHTI PRO poteka od 16.10.2021 do 21.10.2021. Žreb nagrajenca bo v petek, 22.10.2021.


Namen nagradne igre


Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja na socialnih omrežjih.


Obveznosti izžrebanca


Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki posredovati svoje osebne podatke – ime, priimek in naslov, vse najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive. V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.


Varstvo osebnih podatkov


Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe pošiljanja nagrade in evidence o dobitnikih nagradnih iger. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo profilnega imena v komentarju objave.


Objava pravil nagradne igre


Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.


Trajanje nagradne igre


Nagradna igra PROLINE / LAHTI PRO poteka od 13.10.2021 do 17.10.2021.


Nagrada


5 x set VEČNAMENSKO ORODJE PROLINE 15 CM
30050, TERMO KAPA AKRIL ČRNA - RDEČA L102150S


Skriti popust


Opredelitev pojmov


Akcija skriti popust prejemnikom e-novic ponuja promo kode, ki jih bomo objavili enkrat mesečno v našem elektronskem obveščanju. Akcija velja na vse blagovne znamke in redne in akcijske ponudbe, razen če je v elektronskem obveščanju navedeno drugače. Promo koda bo veljavna le kratek čas, čas koriščenja promo kode bo naveden v elektronskem sporočilu. Promo koda velja le za spletni nakup v trgovini www.dewalt.si.


G-M&M trgovina, d.o.o. 


Grosuplje, 16.10.2021.